© 2015 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu                     KvK 33300584          Disclaimer                Privacybeleid

Mediatheken in beeld

Bezoek St. Gregorius College

Mediatheek van de maand oktober 2019

 

Locatie:  Utrecht, Van Asch van Wijckskade        

 vwo/havo en internationale leerroute

Locatie: Nobeldwarsstraat         

mavo en vrijeschool

Aantal leerlingen: 900                

 

Het St-Gregorius College is een school voor mavo-havo-vwo en vrijeschool in het centrum van Utrecht.

 

De prachtige mediatheek van de school wordt al jarenlang gerund door Ineke van Bunnik met ondersteuning van 2 vrijwilligers. De openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 16:00 uur. Op woensdag sluit de mediatheek iets eerder.

 

In de mediatheek bevindt zich een gevarieerde ‘up-to-date’ collectie, een redelijk aantal computers met de belangrijkste databanken en kunnen de leerlingen terecht voor de uitleen van laptops.

Er is een nauwe samenwerking met diverse boekwinkels, de openbare bibliotheek Utrecht, de faculteitsbibliotheken van de Hogeschool Utrecht en de Universiteits Bibliotheek.

 

Vanuit de mediatheek worden er, samen met de sectie Nederlands leesbevorderingsprojecten georganiseerd zoals Read2Me en de Jonge Jury. Voor de eerste brugklassen zijn er aan het begin van het schooljaar introductielessen waarin uitgebreid ingegaan wordt op het gebruik van de schoolcatalogus en het installeren van de Aura-Library App. 

 

Ineke is een vakvrouw en een duizendpoot. Ze heeft in het bestuur gezeten van de BMO, zit namens het ondersteunend personeel in de medezeggenschapsraad en diverse commissies en zij runt het examensecretariaat.

 

Op 12 april werd een nieuwe Website “Lezen in het VMBO” gelanceerd, waar Ineke, samen met Joke Boonstra, voor input heeft gezorgd.

 

Dit schooljaar is het  St-Gregorius College succesvol gestart met twee klassen vrijeschoolstroom. Verder zijn er grote ontwikkelingen op school gaande. Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt er gestart met een kunststroom DeScArt genaamd. DeScArt staat voor Design and Development, Science en Art. Nieuwe leerlingen kunnen dan kiezen voor de Descart kunststroom of de Waldorf Vrijeschoolstroom. Meer hierover kunnen jullie  lezen op de website van de school.

 

Ineke, zelf oud-leerling van het Gregorius, heeft het er erg naar haar zin en doet haar werk met passie.

1/1

St-Gregorius College

Oktober 2019

Het St-Gregorius College is een school voor mavo-havo-vwo en vrijeschool in het centrum van Utrecht.

 

De prachtige mediatheek van de school wordt al jarenlang gerund door Ineke van Bunnik met ondersteuning van 2 vrijwilligers. De openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 16:00 uur. Op woensdag sluit de mediatheek iets eerder.

 

In de mediatheek bevindt zich een gevarieerde ‘up-to-date’ collectie, een redelijk aantal computers met de belangrijkste databanken en......

Veluws 

Oktober 2017

De mediatheek op het Veluwe College,  wat deining is zo 21ste eeuws.

Als het lekker druk is heeft Manon het naar haar zin. Vaak zit het helemaal vol en is iedereen rustig aan het werk en soms is er ook meer deining. Maar dat hoort er bij. De strengere regels die ze in het verleden hadden, heeft ze los gelaten. Er zijn al zo veel dingen die leerlingen ‘moeten’ op school. Ze heeft plezier in het werken met de leerlingen. Ze wil weten wat hen beweegt en hoe ze het beste uit hen kan halen. Manon vindt het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst en dat de leerlingen zich thuis voelen bij haar in het Studiecentrum.

Commenius

Juli 2018

Toen ik twaalf jaar was wist ik al dat ik bibliothecaris wilde worden.

 

‘Ik ben om kwart voor acht ’s ochtends al in de mediatheek. Een kwartiertje later gaan de deuren voor de leerlingen open.’ Sytske de Jager, mediathecaris van CSG Comenius, maakt een praatje met ze en begint met plezier de dag.

Dit beroep had ze al van jongs af aan voor ogen. ‘Ik volgde daarom de hbo-opleiding IDM.’ Haar eerste twee banen waren buiten het onderwijs, maar daarna ging ze in de onderwijswereld aan de slag. Na verschillende opleidingen naast mediathecaris, ook als mediacoach, projectleider en docent van de Talentstroom Multimedia & Design

Zuyderzee

Juni 2018

Wat maakt de mediatheek bijzonder?
De mediatheek heeft veel aandacht voor leesbevordering. Ze nodigen regelmatig een schrijver uit.


Gisteren was Ellen Deckwitz op bezoek. Er was veel belangstelling: 80 leerlingen in de collegezaal. Ellen ging samen met de leerlingen een gedicht schrijven, met een heel verrassend resultaat.


Petra is trots op de brugklasleerling die dit jaar de provinciale voorleesfinale van Read2me heeft gewonnen. In 2016 was dat ook al een keer gelukt.

Berger SG

November 2018

De rit naar de Berger Scholengemeenschap is prachtig. Komend uit de richting Den Helder rijden we eerst door een polderlandschap met groene weiden en blauwe vaarten om vervolgens via kleine, kronkelige wegen in een bos uit te komen. Zitten we wel goed? Ja. De Berger SG is omgeven door hoge bomen die tot vlak aan het gebouw en het schoolplein groeien. Vanuit de mediatheek kijk je via een twee verdiepingen hoge en mediatheek brede glaswand uit op het bos dat er direct tegenover ligt.
 

Lodenstein

Februari 2018

Lodenstein College, de mediathecaris kent zijn gebruikers.

Nu draait de mediatheek als geen ander. Volgens Aura zijn er in deze mediatheek de meeste uitleningen van heel Nederland!  Volgens Henk komt dit door een goede collectie die aansluit bij de doelgroep en het lesaanbod en ten tweede door een goede sfeer en de gezellige en warme uitstraling van de mediatheek. Daarnaast wordt in de achterban gemiddeld nog wel meer gelezen door het veelal ontbreken van een TV.

Kennemer

Maart 2018

Op het Kennemer College heeft de mediatheek een grote rol.

De rol van de mediatheek in deze school is groot. Door de beperkte omvang van de school heeft Tineke behalve de mediatheek nog een veel groter takenpakket. Wat op valt is de nauwe aansluiting die Tineke heeft bij de secties en het onderwijs.  Er zijn veel lesactiviteiten in de mediatheek. Tineke neemt hier ook de rekenexamens af, ze kleedt het open huis aan, regelt de poloshirts .

Magister Alvinus

Mei 2018

Magister Alvinus gaat voor de hoofdprijs.

De Nationale Mediatheek trofee is verdiend door het organiseren van veel projecten op het gebied van leesbevordering, projecten over poëzie en veel schrijversbezoeken. Natuurlijk ook door veel enthousiaste leerlingen die de mediatheek hebben voorgedragen.

Ook de informatievaardigheden zijn voortvarend opgepakt. Er wordt gewerkt met een wiki zie ervoor zorgdraagt dat een leerling alle stappen doorloopt die nodig zijn om informatievaardig te worden.

School 7

Oktober 2018

Helderse bibliotheek School 7 beste bibliotheek ter wereld

Den Helder naderend rijden we een wereld binnen van maritieme bedrijvigheid. De lucht is hier wijder en de zeelucht lijkt ongemerkt bezit van je te nemen. Door ons autoraam zien we water en schepen. Volgens het bord zouden we ook de boot naar Texel kunnen nemen. Maar hier gaan we niet naartoe. Ons doel is de Openbare Bibliotheek van Den Helder. We hoeven niet eens te zoeken.

Net op het moment dat je zou moeten kiezen op een groot kruispunt is al meteen duidelijk dat ons doel bereikt is. Daar staat een prachtig gebouw met daarop met grote letters: “School 7”. Ook naar een parkeerplek hoeven we niet te zoeken. Gratis parkeren aan de overkant van de straat. Wat een welkom!

Johannes Fontanus College

 2019

Bij binnenkomst in de mediatheek is de mediathecaris - Coby Borkent - druk in gesprek met enkele leerlingen. Het zijn twee vrolijke meiden en ze zijn lid van het lezerspanel van de school. Ze lezen nieuwe boeken en schrijven recensies voor de docenten. In totaal zijn ongeveer 20 leerlingen uit de bovenbouw lid van het panel. Coby en haar collega bespreken de recensies met het hen. De stukjes worden jaarlijks samengebracht in een boekje en op basis hiervan selecteren de docenten de boeken die ze zelf gaan lezen. De docenten geven aan dat het literatuuronderwijs door deze interactie op een hoger plan is gekomen. 
 

Farel

september 2017

Farel college: trots op de mediatheek

Een moderne mediatheek, dat zie je meteen als je binnenkomt. Gezellige zitjes

in trein opstelling die allemaal bezet zijn. Daaromheen gegroepeerd de kasten

en centraal de uitleenbalie. Functioneel en heel geslaagd.

Onlangs is het 45 jarig jubileum gevierd van de school. Farel is genoemd naar

Guillome Farel, die leefde van 1489 tot 1565. Dit was een voorvechter van de

reformatie. Hij pleitte voor een rechtvaardige samenleving. Zijn lijfspreuk was:

Quid volo, nisi ut ordeat; “Wat ik wil, dan alleen dat het vlamt”

Bonhoeffer

April 2018

Lezen voor de lijst, de Bonhoeffer mediathecaris doet het.

Sandra werkt al 9 jaar in de mediatheek. Voor die tijd was ze vrijwiligger omdat haar kinderen op Bonhoeffer zaten. Gedreven zorgt ze dat elke brugklasser een instructie krijgt voor de mediatheek. Om goed op de hoogte te zijn leest ze graag boeken uit de collectie. Op dit punt wordt ze bijgevallen door de vrijwilliger die net aan het werk is. Die geeft aan dat ze “alle boeken van lezen voor de lijst op volgorde van het alfabet”aan het lezen is”

Oostwende

Januari 2018

Grappig en opmerkelijk in Oostwende

De cultuur in Bunschoten is er vooral één van niet te veel zeggen. Lezen is niet leuk en zonde van je tijd net als teveel praten trouwens. Er is heel wat overtuiging van de mediatheek medewerkers van nodig om aan de kinderen over te brengen dat er naar commando’s zoals: “inleveren!” “verlengen!” “Opladen!”, toch echt niet geluisterd wordt. Zo gaat de taalopvoeding letterlijk in elk gesprek door. Dit staat ook wel hoog op de prioriteitenlijst voor de komende jaren

Sancta Maria

November 2017

Sancta Maria; een mediatheek en mediathecaris met toekomst.

Haar plannen voor de toekomst bestaan er uit om het gebruik van bronnen te stimuleren. Graag ziet ze de leerlingen informatie vaardiger. Daartoe geeft ze zelf ook instructie. Punt van aandacht op dit moment is het stimuleren van leesvaardigheid met name voor de derde klassen. Marieke werkt samen met een vaste medewerker en wordt verder ondersteund door 7 vrijwilligers. Ook voelt ze zich gesteund door het lidmaatschap van de BMO en het Pleio platform.  

  • 4e Gymnasium